Planina  " Dinara "

Veličanstvena planina Dinara je morfotektonski deo Dinaridskih Alpa, planinskog lanca koji se proteže područjima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u smjeru od severozapada prema jugoistoku, razdvajajući Jadransko more od Panonske nizije.

Troglac, najviši vrh Dinare doseže 1.913 m iznad površine mora. Dinara stoji kao prirodna granica između Dalmacije, južnog dela Bosne i Hrvatske, kao visoki zid koji deli dva različita sveta: jedan je mediteranski na svom južnom delu, dok je drugi kontinentalni.

Izvor reči "Dinara" još nije utvrđen; misli se da bi ime moglo poticati od imena ilirskog plemena Dinara koje je nekad boravilo na istočnim stranama planine.

Područje karakteriše manjkom vode, posebno tokom suvog letnjeg razdoblja. Kroz ovo područje teče reka Cetina, pružajući krajoliku jedinstvenu lepotu. Od svog izvorišta u selu na podnožjima planine Dinare, po kojem je i dobila ime, ova prekrasna reka teče 100 km kroz mnoga pitoreskna mesta, probijajući se kroz veličanstvene klance da bi dosegla svoje ušće u gradu Omišu, nekad poznatom utočištu gusara. Reka Krka izvire podno Dinare pod slapom reke Krčić.
Svojim tokom prolazi kroz grad Knin i ulazi u kanjon i N.P.Krka. Na njenim obalama su nikla mnoga naselja, kojim izdvajamo rimski logor Burnum i pravoslavni manastir Krka...

                                 Ponekad čovek tako zaželi da spusti glavu nekom na grudi
                                        ponekad čovek tako zaželi da ljudi budu zaista ljudi

Ostali viši vrhovi su: Bat (1854m), Gnjat (1806m), Janski vrh (1790m), Jankovo brdo (1779m), Sokol (1589m) i Orlovac (1484m).        

                                                    FOTO ALBUM - PLANINA DINARA   

2010 Dinara restoran - Cortal             Designed by Templates Perfect